Nezhoubné zvětšení prostaty

UrogynCentrum 800 662 662
Napište nám info@urogyn.cz

VÝHODNÉ BALÍČKY SE SLEVOU

Koupit

Benigní hyperplazie prostaty (BPH) je odborný název pro nezhoubné zvětšení prostaty.

  • BHP je velmi časté onemocnění u mužů středního a vyššího věku
  • problémy s prostatou se výrazně zhoršují s rostoucím věkem
  • přibližně třetina mužů ve věku nad 50 let má některé projevy spojené se zvětšenou prostatou
  • nad 60 let je postižena již více než polovina mužů
  • v 70 letech je to již 90 % mužů

Velikost normální a zvětšené prostaty

velikost prostatyProstata je za normálních okolností žláza velikosti vlašského ořechu produkující prostatický sekret, který tvoří první složku ejakulátu, jehož úlohou je zředit spermie vylučované při ejakulaci do močové trubice. V průběhu mužova života jsou dvě období, kdy dochází k rychlému růstu prostaty. První období je v pubertě a druhé začíná po 45. roku života.

Projevy zvětšené prostaty

Projevy BPH jsou způsobeny růstem prostatické tkáně a jejím tlakem na močovou trubici (uretra), což vede k typickým projevům ze strany močového ústrojí. Překvapivě však není přímý vztah mezi velikostí prostaty a závažností jejích projevů. To znamená, že menší prostata může někdy způsobovat větší obtíže než větší prostata.

Muži se často obávají, že BPH může zvyšovat riziko vzniku rakoviny. Tak tomu však naštěstí není.*

V počátečních fázích BPH růst prostaty začíná přímo v místě průběhu močové trubice prostatou.

anatomie mužské pánveDalší růst prostaty vede k utlačování močové trubice, čímž dochází k zúžení proudu moči a vzniku typických projevů BPH, jako je např. zpomalený start močení nebo častější močení ve dne i v noci. To narušuje denní režim pacienta a kvalitu jeho spánku. V závažných případech může další růst prostaty vést až k úplnému uzávěru močové trubice a kompletní zástavě močení.

Dalším projevem BPH je oslabení proudu moči, který se měří pomocí tzv. uroflowmetru. Tento přístroj prokáže menší vymočený objem moči za daný časový úsek u pacienta s BPH než u zdravého muže.

Příznaky BHP

Příznaky BPH jsou iritační (zvýšená frekvence močení, urgentní nucení na močení, časté noční močení a bolest při močení) a obstrukční (zpomalený start močení, slabý a přerušovaný proud moči). Iritační příznaky vznikají v důsledku zvýšené aktivity a citlivosti močového měchýře v počáteční fázi onemocnění. Jak pokračuje růst prostaty, rozvíjejí se obstrukční příznaky, protože močový měchýř již nedokáže zcela kompenzovat zvyšující se odpor moči. Ztráta napětí močového měchýře pak vede ke zpomalenému startu moči, slabému a přerušovanému proudu moči.

Důsledky neléčené zvětšené prostaty

Při neléčené BPH dochází k zesílení stěny močového měchýře, který překonává stále větší odpor, a dochází tak ke zvyšování tlaku v močovém měchýři s možností vzniku výchlipek ve stěně měchýře. Nakonec dochází k selhání močení, kdy močový měchýř již nedokáže překonat odpor způsobený zvětšenou prostatou, a často dochází k rozvoji močové infekce a vzniku močových kamenů. Porucha vyprazdňování moči se přenáší na močovody a ledviny a může dojít až k selhání ledvinných funkcí.

* Young JM, Are men with lower urinary tract symptoms at increased risk of prostate cancer? BJU Int 2000;85:1037-48

Bulletin

Bulletin ke stažení ZDARMA Pravidelně pro Vás vydáváme populární bulletin

Všechna vydání zde